Studiowanie nad morzem na Uniwesytecie Gdańskim

Wakacje to zawsze czas, w którym maturzyści przeżywają wielki stres związany z trwającymi rekrutacjami na uczelnie w całej Polsce. Jak to wygląda na Uniwersytecie Gdańskim i dlaczego warto go wybrać? Internetowa Rejestracja Kandydatów, czyli w skrócie IRK rozpoczęła się 15 maja. Już od tamtego czasu można było zakładać konta w systemie i wybierać kierunki studiów, które nas interesują, dokonywać opłat rekrutacyjnych w wysokości 85 zł za jeden kierunek. Następnie trzeba było czekać na wyniki matur, wprowadzić je do systemu i cierpliwie czekać. Warto zaznaczyć, że system UG jako jeden z nielicznych sam wybierał przedmioty, które najkorzystniej wypadną podczas liczenia punktów. 9 lipca pojawiały się już wyniki rekrutacji na niektóre kierunki. Każdy wydział miał przydzielony inny termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej. Następnie w ciągu 7 dni należało dostarczyć dokumenty do właściwej swemu wydziałowi komisji rekrutacyjnej i po upływie tego czasu zostaje ogłoszona lista osób przyjętych na studia.

Kiedy zaczyna się rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim?

Dlaczego warto wybrać Uniwersytet Gdański? Oczywiście pomińmy fakt, że znajduje się nad morzem i przynosi to ze sobą wiele możliwości, jak na przykład nauka na plaży, spacery o zachodzie słońca. Ponadto to naprawdę piękne miasto z zabytkowymi budynkami, które onieśmiela swoją urodą na pierwszym spotkaniu i wielu kolejnych. Jednak zajmijmy się bezpośrednio uczelnią, ponieważ to wydaje się być najważniejsze z perspektywy osoby wybierającej się na studia. Uniwersytet Gdański w rankingu uczelni 2013 znajduje się na 14 miejscu, ale wyprzedziły go takie uczelnie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska. Jednak według innego rankingu naukowego jest na 6 miejscu, a nawet 4.